„Mir musse Positioun huelen, mir däerfen nimools vergiessen, mir däerfen nimools ophalen d’Wourëcht ze soen.“